Statskontoret ger SFV råd på vägen

KORTNYTT. Det korruptionsförebyggande arbetet inom Statens fastighetsverk (SFV) har lämnat mycket att önska, enligt Statskontoret.. 

Statskontorets granskning av det korruptionsförebyggande arbetet vid Statens fastighetsverk visar att myndigheten har haft problem med organisation, styrning och ledarskap. Som en följd av detta har SFV inte haft förmåga att arbeta förebyggande arbete och hantering av korruption och oegentligheter.

Men SFV har nu påbörjat ett arbete med att få ordning på sina problemen samt med att stärka myndighetens förvaltningskultur, skriver Statskontoret i sin rapport. Statskontoret har även lämnat ett antal åtgärdsförslag för det arbete som SFV har inlett. Bland annat behöver SFV stärka ledarskapet, tydliggöra den interna ansvarsfördelningen och se över sitt användande av konsulter.

 

Login