SOU: Styra och leda med tillit - Forskning och praktik (SOU 2018:38)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Styra och leda med tillit - Forskning och praktik" till finansdepartementet.

Regeringen har idag tagit emot en forskningsantologi från Tillitsdelegationen. Totalt diskuterar här 23 forskare hur man kan styra och leda med tillit och varför det är viktigt. Tjugo av dessa forskare har på nära håll följt tolv utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg – projekt som i någon mån omfamnar tillit som styrprincip. Ytterligare tre forskare bidrar med mer allmänna reflektioner utifrån forskningen om tillit. 

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login