SOU: Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" till finansdepartementet.

Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att
stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera
sina utmaningar.

 

Login