SOU: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login