SOU: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten" till finansdepartementet.

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Tillitsdelegationen har haft ett främjande uppdrag. Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheterna och att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. I uppdraget har även ingått att organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. 

 

Login