SOU: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? (SOU 2017:56)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login