SOU: Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende" till kulturdepartementet.

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i delbetänkandet SOU 2017:79 förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Förslaget syftar till att säkra att public service är långsiktigt stabil, legitim och värnar verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login