SOU: En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En sjukförsäkring anpassad efter individen" till socialdepartementet.

Utredningen redovisar vad den kommit fram till när det gäller dels behovet av anpassningar av försäkringsskydd för personer med så kallad behovsanställning, dels regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.

 

 

Login