SOU: Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet" till socialdepartementet.

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login