Socialstyrelsen: stor efterfrågan på utländsk sjukvårdspersonal

SJUKVÅRD. Efterfrågan på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor ökar snabbare än tillgången. Vårdpersonal utbildad i andra länder kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott till den svenska hälso- och sjukvården, skriver Socialstyrelsen i en rapport.

Trots att tillgången på både läkare, barnmorskor och sjuksköterskor har ökat med tio procent under en femårsperiod räcker inte det för att möta efterfrågan.

När Socialstyrelsen hösten 2014 skickade ut en enkät svarade elva av sexton landsting att tillgången på barnmorskor är otillräcklig. Bristen på barnmorskor förväntas även öka framöver. Samma sak gällde för distriktsköterskor och specialistsjuksköterskor. Samtliga landsting och regioner svarade att antalet specialistläkare var otillräckligt.

Hälso- och sjukvården kommer därför att vara starkt beroende av läkare utbildade i ett annat land framöver. Några av de förslag på åtgärder som Socialstyrelsen föreslår i rapporten är bland annat ”intensifierad rekryteringar av läkare och sjuksköterskor i andra länder samt utbildningssatsningar för läkare utbildade i andra länder”. Sedan snart tio år tillbaka har Socialstyrelsen beviljat fler utländska läkarlegitimationer än svenska.

Forrige artikel Allt sämre prognos för pensionerna Næste artikel Asylboende i statlig regi granskas
Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

MAKTDELNING. Det vanligaste hos L är att talespersonerna följer utskotten. Men det finns även lägen då partiet vill lyfta fram en speciell person i en viss fråga. En sådan är Barbro Westerholm.