Socialstyrelsen ska gå i bräschen för e-hälsa

VÅRD. Regeringen har gett Socialstyrelsen ett uppdrag om att fram en utbildning för förändrings- och utvecklingsarbete där e-hälsa är ett stöd.

Stödet riktar sig till chefer och andra beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att analysera hur en sådan utbildning kan utformas.

Tanken är att hitta e-hälsolösningar som ger särskilda möjligheter att stödja verksamheterna i förändrings- och utvecklingsarbete inom vården.

Regeringen anser att Utbildningen ska täcka väsentliga områden som ”till exempel nya sätt att arbeta med mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst, juridik, strukturerad dokumentation rörande termer och begrepp, ledning och styrning”.

Login