Snabba puckar i EU-nämnden

INTERVJU. EU-nämndens ordförande Jonas Eriksson (MP) om att det kan gå snabbt i arbetet och fördelarna med att företräda ett regeringsparti.

EU-nämnden skiljer sig från fackutskotten i riksdagen. Den fungerar som ett samrådsorgan med regeringen. Inför rådsmöten besöker ministrarna nämnden för att inhämta den svenska positionen i förhandlingarna. Ordförande för utskottet är sedan juli 2017 Jonas Eriksson (MP). Han menar att en stor skillnad jämfört med ett fackutskott är att EU-nämnden helt styrs av Europeiska rådet och ministerrådens dagordningar.

EU-nämnden behandlar inte motioner och ska inte ta egna initiativ. Det fungerar mestadels bra, enligt Eriksson. Men han medger att han som ordförande ibland får styra så att diskussionen inte svävar iväg.

– Ibland får jag föra tillbaka det till att det är den här dagordningspunkten vi diskuterar. Det är ingen allmänpolitisk EU-debatt, säger han, till Altinget.

Mycket avgörs i utskotten

Gången är sådan att frågorna först har diskuterats i respektive berört fackutskott. Oftast bekräftar EU-nämnden bara den position som fackutskottet har intagit i frågan. Men inte alltid.

– Frågorna är inte 100 procent givna. Det kan vara så att regeringsrepresentanten har ny information som EU-nämnden behöver väga in, säger Eriksson.

Innan en fråga hamnar i EU-nämnden har också regeringspartierna diskuterat vilken position regeringen ska inta. Att Jonas Eriksson företräder ett av regeringspartierna gör också att han inte behöver vara lika aktiv på mötet i själva debatten och argumentationen.

– Vår position företräder ju regeringsföreträdaren direkt.

Snabba puckar

Den kanske största skillnaden i EU-nämndens arbete kontra fackutskotten är att det ibland kan kallas till möte med väldigt kort varsel. Ministrarna lämnar alltid Stockholm med ett mandat inför förhandlingar i Bryssel. Men under förhandlingarnas gång kan diskussionen ta en sådan riktning att mandatet inte räcker till. Då måste ministern få ett nytt mandat.

– Då behöver EU-nämnden blixtsammankallas. Vi måste alltid ha en ledamot i Stockholm. I övrigt är det möjligt att delta på telefon, säger Jonas Eriksson.

För den typen av möten gäller snabba puckar. Två timmar har ledamöterna på sig att avsluta det de håller på med. Det hör inte till vanligheterna men händer ändå några gånger per år, berättar Eriksson. Och den korta inställningstiden är inget problem.

– Det finns många ersättare så kan inte ordinarie går man bara vidare i ersättarkedjan.

Medelsnabba puckar

Men det går snabbt ibland också inför de ordinarie mötena. Dagordningshandlingarna kommer ofta sent och kommissionens position kan komma bara någon dag innan nämnden ska sammanträda.

– Då jobbar man sent. Det finns inte så mycket att välja på, säger Eriksson.

Handlingar kan också komma till ledamöterna vid sittande bord. Och att extra möten kan dyka upp med några dagars varsel hör till vanligheterna.

– Vi är en snabbare organisation än vad utskotten är och har egentligen jour sju dagar i veckan, alla timmar.

Samarbete

I presidiet sitter också vice ordförande Eskil Erlandsson (C). Samarbetet mellan de båda fungerar bra säger Eriksson.

– Båda två är måna att det ska finnas utrymme att tydliggöra politiska skillnader och att det ska finnas underlag som är tydliga så att man politiskt kan ta ställning. Det innebär ju inte att vi i sakfrågorna tycker likadant men vi behöver skapa förutsättningar för att skillnaderna ska bli tydliga. Både för regeringen och för väljarna.

Men ordförandeskapet är inte enbart administrativt.

– Det är också politiskt eftersom det är politisk materia vi hanterar men vi driver inte partipolitik i presidiet.

Regeringsfärgen spelar roll

I den förra mandatperioden var Jonas Eriksson vice ordförande i näringsutskottet. Då som företrädare för ett oppositionsparti. Och han ser att det är en fördel att tillhöra ett regeringsparti.

– Som representant för ett regeringsparti är det klart att man har mer dialog med regeringens representanter innan. Förra mandatperioden bollade jag inte med regeringen. Mina kontakter är väl naturligt lite enklare än för ett oppositionsparti.

Att vara vice ordförande och representera ett oppositionsparti är också knepigare än att vara ordförande och tillhöra ett oppositionsparti, menar Eriksson.

– Som ordförande är det klart att de har större möjligheter att företräda nämnden gentemot regeringen.

Stängda möten

Inför möten i Europeiska rådet sker alltid samrådet med EU-nämnden öppet. I övriga fall är mötena oftast stängda, likt utskottens. Men det tycker inte Jonas Eriksson är ett problem. Han menar att det behövs en töjmån i förhandlingarna och att det är lättare att öppenhjärtigt förhandla om eftergifter och kompensationer vid stängda möten.

– Annars skulle det vara som att spela poker med öppna kort.

Läs också: Kritik mot stängda möten i EU-nämnden

Forrige artikel Så många M-väljare kan lägga sin röst på KD Næste artikel Alice Bah Kuhnke vill ha likriktat demokratikriterium Alice Bah Kuhnke vill ha likriktat demokratikriterium
Det här vill EU göra nästa år

Det här vill EU göra nästa år

PLAN. EU-kommissionen har lagt fram ett arbetsprogram för år 2021, ett program som går i coronans tecken. Totalt har EU-kommissionen 86 olika utspel i pipeline.