Smidig bevakning av EU:s lagstiftning – Altinget skapar EU-trackern

PROJEKT. Altinget har beviljats medel från Vinnova för att utveckla en EU-tracker, tänkt att ge överblick och insikt i beslutsprocessen i EU.
– Med en EU-tracker ger vi större möjlighet till delaktighet – i rätt tid, säger Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

På Altinget.se finns redan verktyget Beslutskedjan, en uppskattad tjänst för att kunna följa och bevaka varje steg en politisk idé tar, från utredning till beslut och lag. Nu har Vinnova beviljat stöd för ett nytt projekt med liknande innehåll, fast med sikte på europeisk nivå: EU-trackern.

– EU-lagstiftningen omtalas ofta som snårig och svårbegriplig. Många svenska aktörer vill påverka processerna, men gemensamt för såväl branscher som kommuner, regioner och andra organisationer och rörelser är att man ofta påbörjar sitt arbete för sent. Med en EU-tracker ger vi större möjlighet till delaktighet – i rätt tid. Detta kommer dessutom vara ett ypperligt verktyg för en vassare journalistik på EU-nivån, säger Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

För att på ett enkelt sätt kunna förstå hur beslutsprocessen inom EU fungerar ska Altinget utveckla en webbapplikation som sammanställer denna process, förankrar den i svensk lagstiftning och gör det enklare att hitta nödvändig information i det enskilda ärendet. 

Login