Debatt

Slutreplik: Uppenbar oförståelse av offentlighetsprincipen

SLUTREPLIK. Det är möjligt att Trelleborg har gjort rätt i alla steg och att kommunens automatiska beslutsfattande fungerar jättebra, men vi har i dag ingen aning. Frågan handlar om hur beslut ska vara möjliga att granska, skriver Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR.

Foto: Theresia Viska
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Simon Vinge
Chefsekonom, Akademikerförbundet SSR


Den sista tiden är det fler än jag som har vittnat om kommuner som inte lever upp till offentlighetsprincipen. Därför kanske det inte är särskilt förvånande när även Trelleborg i en replik till vår debattartikel uppvisar uppenbar oförståelse kring vad som gäller kring denna bärande demokratiska princip.

Läs också

Ett komplexa system

Frågan om automatiserat beslutsfattande pågår inte enbart i svenska kommuner. Tvärtom, den diskuteras över hela världen. De allra flesta länder brottas i dag med frågan om hur samhällen med väl uppbyggda system för insyn och ansvarsutkrävande av de folkvalda, ska hantera ett radikalt nytt sätt att fatta och genomföra beslut.

Det finns i dag inga färdiga svar och det är en genuint svår och intressant fråga om hur vi bäst ska få komplexa system av automatisering, AI och algoritmer att faktiskt arbeta för medborgarens bästa.

Obesvarad frågeställning 

På Trelleborgs kommun däremot, är de tvärtom tvärsäkra, på att deras algoritm gör rätt. Och på att jag, och Akademikerförbundet SSR, har fel. En liten mindre dos tvärsäkerhet skulle dock vara klädsamt i denna fråga, med tanke på att artikelförfattarna inte besvarar eller ens bemöter den frågeställning jag tar upp.

Odemokratiskt

Den frågan är nämligen hur vi som medborgare faktiskt ska kunna följa de beslut som kommunen fattar, även om de inte utförs av en människa av kött och blod.

Det är mycket möjligt att de har gjort rätt i alla steg, och att Trelleborgs ”digitala medarbetare” fungerar jättebra – men vi har i dag ingen aning.

Frågan handlar om hur beslut ska vara möjliga att granska och få inblick i. Men som det är nu kan vi bara stå med mössan i hand och lita på att kommunen – eller deras inhyrda konsulter – har fattat bra beslut. Så kan inte en demokrati fungera.

JO ska se över

Har Akademikerförbundet SSR då fel? Just nu pågår en offentlig utredning som ska vara klar om ett år, som ska ta ställning till huruvida automatiserat beslutsfattande ska bli lagligt i kommunerna, med särskild betoning på insyn.

Justitieombudsmannen å sin sida ska med anledning av den anmälan vi riktat mot Trelleborg se över både om kommunen lämnat ut handlingar oskäligt sent och huruvida den visat på den bakomliggande logiken i det automatiserade beslutsfattandet.

"Rätt från början"

För låt oss en sista gång trycka på att detta inte handlar om enskilda kommuner. Om de – eller vi – gör rätt eller fel överlåter vi till opartiska myndigheter, som varken har att tjäna eller spara pengar som främsta mål, att avgöra.

Det handlar om att vi ser hur viktigt det är att det blir just rätt från början när vi för in algoritmer och automatisering i vår offentliga verksamhet, i synnerhet inom socialtjänsten som är samhällets yttersta skyddsnät för människor som kan vara i mycket utsatta situationer. Någonting annat har inte samhället råd med.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Trelleborgs kommun: Akademikerförbundet har fel

Systemet med automatiskt beslutsfattande är programmerat efter de lagar och riktlinjer som styr beslutsfattande av ekonomiskt bistånd. Att Akademikerförbundet hävdar att det tagit mer än ett år innan de fått veta hur algoritmen jobbar är lögn, skriver representanter från Trelleborgs kommun.

"Beslutsfattande får inte vara en experimentverkstad"

Det är bra att automatiserat beslutsfattande nu får en seriös genomlysning. Vi kräver en algoritmombudsman och en statlig reglering som säkrar insyn, skriver Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00