Skolan i fokus för Liberalerna

SKUGGBUDGET. Liberalerna vill öka insatserna för skolan de kommande åren. Samtidigt ska skolplikten för nyanlända elever byggas ut, enligt partiets budgetmotion.

Det budgetförslag som Liberalerna presenterade på torsdagen innehåller bland annat förslag om en vidareutbildning av lärare samt förlängd skolplikt för nyanlända elever. Många av de som kommer till Sverige i tonåren kommer inte att nå gymnasiebehörighet och därför behöver skolplikten förlängas upp till dess att de fyllt 20 år, enligt Liberalerna.

– Detta är en förutsättning för en bra integration i Sverige, sade partiledaren Jan Björklund på en presskonferens.

Jämfört med regeringens förslag kommer Liberalernas budget att innebär att 32 miljarder kronor mer läggs på skolan under de kompande fyra åren, enligt Björklund.

Login