SKL: Riktade statsbidrag sätter käppar i hjulen för förnyelse

DEBATT. Antalet detaljstyrande statsbidrag behöver minska så att välfärden kan utvecklas på ett sätt att den ännu bättre möter medborgarnas behov, skriver ordförande Lena Micko (S) och vice ordförande Anders Knape (M), Sveriges kommuner och landsting. 

Med ett par veckor kvar till valet, lovar i princip alla partier fler och nya riktade och detaljreglerade statsbidrag. De statliga satsningar är många gånger vällovliga och resurserna behövs för ökad kvalitet och tillgänglighet, men det behöver vara upp till kommuner, landsting och regioner att styra resurser dit de bäst behövs. De många riktade bidragen sätter käppar i hjulen för förnyelse.

Det är ett faktum att Sverige ser olika ut i olika regioner, kommuner och stadsdelar. En likvärdig vård i hela landet eller en likvärdig skola för alla barn och ungdomar betyder inte att vi ska göra lika överallt. Lika kräver inte lika. Lika kräver olika. I ett landsting kan behoven av resurser till infrastruktur vara det mest nödvändiga, medan det i ett annat landsting är absolut viktigast att använda statsbidrag till att korta köerna för cancerpatienter. Den kunskapen finns i varje landsting och region. När staten istället skickar pengar som måste användas för just ett ändamål med detaljerade villkor, så innebär det alldeles för ofta att pengar inte styrs efter behov.

Med generella, värdesäkrade statsbidrag kan kommuner och landsting utforma och prioritera sin verksamhet inom ramen för lagarna och den kommunala självstyrelsen och därmed få ut mesta möjliga för skattepengarna utifrån de lokala förutsättningarna. De skapar långsiktighet och utrymme för effektivisering, utveckling och förnyelse.

Login