Skatteutskottets S-ordförande: S kan rösta nej till regeringens proposition

S-gruppen i riksdagen har ännu inte tagit ställning till om man ska rösta igenom den egna regeringens förslag på sänkt bensinskatt, enligt Jörgen Hellman (S). Den diskussionen kommer att ske i samband med att skatteutskottet bereder frågan i slutet av januari.

Kan Socialdemokraterna rösta emot ett förslag som lagts fram av en S-ledd regering? <br>
Kan Socialdemokraterna rösta emot ett förslag som lagts fram av en S-ledd regering?
Foto: Henrik Montgomery / TT
0:000:00