Skog (MP): Försök att stoppa bensinskattesänkning inte att ”leka regering”

Miljöpartiets avgående gruppledare och ekonomiskpolitiske talesperson om största segern, potentiellt bränsle i valdebatten och logiken bakom MP-försöket att stoppa en förändring av rambudgeten, samtidigt som hon själv varit kritisk till riksdagens nålstick i regeringens budgetar. 

Utarbetandet av de gröna kreditgarantierna lyfter avgående ekonomiskpolitiske talespersonen som en av de viktigaste insatserna. <br>
Utarbetandet av de gröna kreditgarantierna lyfter avgående ekonomiskpolitiske talespersonen som en av de viktigaste insatserna.
Foto: Jessica Gow/TT
Jacob Hederos

När två statssekreterare och en minister ska ta sig in i riksdagsgruppen behöver någon annan i Miljöpartiet flytta på sig. Men gruppledaren och ekonomiskpolitiska talespersonen Karolina Skog menar inte att hennes beslut att lämna redan till årsskiftet orsakats av något maktspel.

Snarast anser hon att det blev ett passande tillfälle att tidigarelägga sin plan att lämna riksdagen till valet, då det redan satts igång en process med valberedande nu ,i och med att partiet lämnar regeringen.

– Det blir ju en förändring och vi har en valberedning som lägger ett pussel. Och det brukar vi klara i ganska så god ordning. Så jag tror nog att vi hade kunnat lösa ut det utan maktspel. Vi är inte så många så vi kan ju prata bra med varandra.

Och nu lämnar du fältet innan?

De måste ändå göra ett pussel med tre. Nu får de göra det med fyra, det är inte en jättestor skillnad. Då tycker jag att det är lämpligt att jag passar på. Det handlar om omsorg för gruppen.

– I och med att vi måste göra en förändring, så blir det en mindre del att jag också lämnar. Det är så jag upplever det – det blir mindre påverkan på partiet om jag lämnar nu, än om jag hade gjort det i ett annat tillfälle, säger Skog och fortsätter:

– De måste ändå göra ett pussel med tre. Nu får de göra det med fyra, det är inte en jättestor skillnad. Då tycker jag att det är lämpligt att jag passar på. Det handlar om omsorg för gruppen.

Men hade du kunnat behålla posten om du velat, eller hade det blivit sårigt?

– Jag har inte behövt gå in och tänka i det.

Var det något du tänkte på alls inför det att du sa hej och tack?

– Nej, det handlar om precis det jag säger. Partiet skulle göra en jättestor förändring och då blev det ganska givet, rent personligt. Jag som redan mentalt är på väg och funderar på nästa steg i livet kan inte gå in i det med entusiasm och driv, som man måste. Jag gör inget lite grann, utan jag gör allt till 100 procent.

Rimmar MP:s budgetagerande med Skogs hållning?

Karolina Skog har tidigare varit kritisk mot det som hon ser som hot mot det finanspolitiska ramverket, nämligen när riksdagen agerar på ett sätt som bryter upp delar av budgetprocessen.

Men samtidigt driver nu MP på för att få igenom ett tillkännagivande som att stoppa den sänkta drivmedelsskatten i M+KD+SD-budgeten. Hon anser att agerandet ändå sitter ihop logiskt, och menar inte att det är en bidragande faktor till att hon kliver av.

– Jag är fortfarande kritisk till att oppositionen under pandemin gjorde förändringar i extra ändringsbudget som kommer att leda till ganska stora permanenta utgiftsökningar. Det vill säga att de utnyttjade dynamiken som fanns när vi gjorde en massa extra ändringsbudgetar till att göra permanenta förändringar. Vi har det finanspolitiska ramverket för att sånt inte ska ske. Det är det ena, säger Skog till Altinget och fortsätter:

– Huvudbudskapet är också att MP tycker det som alla tyckte innan. Att man ska föra ihop val av statsminister och förmågan att få igenom som budget. Det står inte i finanspolitiska ramverket, men det är lite underförstått i ordningen. Men vi tycker att andra partier har övergivit grundläggande delar kring ramverket, och det står jag fortfarande för. Och det innebär att det blir kaos, just nu.

– Det betyder ju inte att man inte kan göra mindre tillkännagivanden i riksdagen. Det tycker jag fortfarande att det finns utrymme att göra. Det beror ju på vad det innehåller för något. Vi har nu ett tillkännagivande om att ta bort (sänka reds anm.) drivmedelsskatten, och ett om att inte ta bort den. Det tycker jag inte är konstigt. Vi föreslår att regeringen inte ska lägga den här ändringen, eftersom vi vet att det finns en majoritet som inte tycker att förändringen ska göras, säger Skog. 

Så ni ”leker inte lekstuga” i riksdagen på samma sätt, menar du?

– Det finns ett tillkännagivande på en förändring som inte är beredd. Och vi gör ett tillkännagivande om att inte genomföra den idén. Det är inte att leka lekstuga.

Har det inte antagits en budgetram som ni justerar, om ert förslag får gehör?

– Ja, och då tycker jag att det är en enorm skillnad om man gör förändringar uppåt eller neråt.

Samma resonemang som i 2013-situationen

– Att stärka finanser är något helt annat än att urholka dem.

Santesson argumenterar för att deras höjning av utgifterna är rimlig utifrån att en majoritet i riksdagen ska respekteras – någonstans är det ju så du argumenterar nu?

– Ja, men hon försökte maska en permanent utgiftsökning i en tillfällig process.

Men den höjningen går väl att justera ner likaväl som en annan?

– Ja, fast hon band upp utgifter för framtiden genom att binda upp medel också framåt. På så sätt blev den mer permanent.

Svårt att välja att lämna? 

Jag vill hävda att det sprack redan i somras. Och det tycker jag man ska påminna sig om

Karolina Skog
Karolina Skog har samtidigt varit en av de främsta förespråkarna för att partiet ska stanna kvar i regeringen, trots de många sura pillren som de fått svälja. 

Hon säger dock att hon inte ångrar partiets val att lämna regeringen nu, utan pekar på att hon som gruppledare snarast var en av dem som tog fram beslutet. Däremot vill hon trycka på att det behövs fler perspektiv när orsakerna till partiets val ska nedtecknas. 

– Jag vill hävda att det sprack redan i somras. Och det tycker jag man ska påminna sig om.

Du menar att Löfven gjorde en dåligt jobb med analysera Vänsterpartiet?

– Ja, och att han gjorde ett förhastat beslut när han godkände Centerpartiets krav.

Så du lägger mycket ansvar på den avgångne statsministern?

– Jag vill hävda att en dålig analys av fattade beslut i somras skapade röra nu på hösten. Det är många som har försökt förstå höstens händelser genom vad som hände de senaste dagarna. Det gör man inte.

Skog tillsammans med de tidigare budgetkollegorna Persson, Andersson och Källström.
Skog tillsammans med de tidigare budgetkollegorna Persson, Andersson och Källström.
Foto: Anders Wiklund/TT

Prioriterad reform hänger löst

Skog har lyft det som en seger att regeringen nu fått fram ett nytt förslag till reform av reseavdraget. Men i och med det regeringsläge som nu infunnit sig, samt frikopplingen av reformen från budgetprocessen, så är det mer oklart om reformen kan gå igenom. Skog menar dock att kalkylen fortsatt håller.  

– Det hänger på Centerpartiet. Det går att få igenom den i riksdagen.

Varför ska finansminister Damberg se till att lägga fram den i tid, med tanke på att det är remissdeadline i februari och propositionsstopp sedan i mars?

– Remissen är lagd så att det ska gå att lägga fram en proposition.

Men det är väl ganska lätt att också säga ”vi hann inte”, samtidigt som ni nu inte längre sitter på finansen?  

– Om man vill det så kan man definitivt säga det. Men det är ett så bra förslag, så att det går att lägga den och då kommer det att bero på C.

Är det samtidigt inte så att om den faller i riksdagen, så ser ni den som ett bra bränsle i valdebatten?

– Jo, absolut.

Läs också

Utredningsförslag ska inte bli valbränsle

När Skog nu lämnar riksdagen så lämnar hon direkt inte det politiska arbetet, även om hon vill byta bana framöver. I mars lämnar hon nämligen över utredningen som ska se över ”uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden.”  

Men till skillnad från reseavdragsarbetet, så skulle hon inte säga att förslagen kommer att kunna fungera som bränsle i den kommande valdebatten.

– Det jag gör är att titta på de existerande verktygen idag, exempelvis bostadsförmedlingen, och frågar hur kan de fungera bättre. Sedan lägger jag förslag på det. Den utredningen kommer inte att svingas i valrörelsen, kan jag nästan lova, utan jag hoppas snarare på en stillsam remissrunda, så kan kommande regering sedan ta upp den och se ”vad ska de gå vidare med”.

Stolt över att bidragit till politiskt riskövertagande

Av de politiska projekt som hon är mest stolt över vill hon särskilt lyfta fram genomförandet av en reform som hon ser som sin egen.  

– Det bästa jag har gjort, det har jag gjort nu på slutet, och det är de gröna kreditgarantierna. Det kommer att bli en megasuccé.

Hur mycket av den här reformen är ett beställningsjobb från de industrier som nu ska göra stora investeringar?

– Det skulle jag inte säga att det är, för det är jag som kom dem. Sedan, när jag arbetade fram förslaget, vilket jag gjorde främst på min egen kammare, så hade jag kontakt med ett antal företag som jag vet lurade på stora investeringar. Och det var för att fråga om de skulle ha nytta av något sådant här, och de skulle det. Men det är MP:s förslag som vi har kommit på, på egen kammare, säger Skog, vars uppgifter också bekräftas från andra källor involverade i arbetet.

Om man ska ha någon demokratisk fundering kring detta är det ju så att de kontaktade företagen, jämfört med andra företag, kanske då förstod att ett förslag i den här riktningen var på gång. För jag ringde ju inte till alla företag i Sverige, utan jag ringde några.

Samtidigt kunde vi se att vissa företag har varit intresserade av att vara i tät dialog med myndigheterna när förordningen togs fram. Du skulle inte se det som problematiskt, apropå din kritik mot att förslag lobbas fram?

– Ja, det tror jag säkert att de har gjort. Men det var tvärtom, för det var jag som kontaktade dem först. En sak som det gör, är att företagen vet att saker är på gång, när det skulle göras en förordning, säger Karolina Skog och fortsätter: 

– Om man ska ha någon demokratisk fundering kring detta är det ju så att de kontaktade företagen, jämfört med andra företag, kanske då förstod att ett förslag i den här riktningen var på gång. För jag ringde ju inte till alla företag i Sverige, utan jag ringde några. Men så är det. Det är svårt att ringa till alla.

Finns det en risk att krediterna skjuts ner vid ett regeringsskifte?

–  Nej, det tror jag inte. Eftersom trycket från näringslivet kommer att vara så stort så kommer det att bli svårt att ta bort dem.

Nämnda personer

Karolina Skog

Strategisk rådgivare på PR-byrån A Beautiful Soup
fil. mag i humanekologi (Lunds uni. 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget