Skärpta klimatskrivningar i långtidsbudgeten

EU-BUDGET. EU-parlamentet lyckades få igenom flera klimat- och miljösegrar i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.
– Tittar vi på det vi har fått så, är allt utifrån min grupps utgångspunkt steg åt rätt håll, säger EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S).

Parlamentets önskemål om att öka totalsumman på budgeten i storleksordningen 230 miljarder euro gick som väntat inte vägen i slutsamtalen med ministerrådet. Men en utökning på i praktiken totalt 11 miljarder euro fick de till, med fokus bland annat på att stärka forskningsanslagen inom Horizon-programmet.

– Vi visste redan på förhand att vi kommer att få en mindre del av det vi gick in med i förhandlingarna. Vad gäller pengarna brukar vi kunna påverka ytterst lite, men i skrivningarna brukar vi ha lite större utrymme. Och tittar vi på det vi har fått så är allt utifrån min grupps utgångspunkt steg åt rätt håll, säger EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S) till Altinget, som följt förhandlingarna från sin roll i budgetutskottet.

Han har inte sett sluttexterna än – det är först under onsdagseftermiddagen som de ska börja cirkuleras bland medlemsländerna och parlamentariker – men han lyfter bland annat fram att parlamentet har fått igenom skarpare skrivningar för att följa upp att det övergripande klimatpengamålet på 30 procent faktiskt efterlevs.

– Är det här bindande skrivningar på något vis, det vet jag inte nu. Men jag hoppas ju givetvis det, säger Erik Bergkvist.

Login