Shekarabi om digitalisering: Nu ökar vi takten

FÖRVALTNING. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) anser att regeringens arbete bär frukt när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn och att Sverige snart kan återta ledartröjan.

– Vi har åstadkommit väldigt mycket under de senaste två åren sedan frågorna flyttade till finansdepartementet (tidigare var det näringsdepartementet som hade ansvaret), säger Ardalan Shekarabi Altinget.

Shekarabi lyfter fram arbetet med den digitala nationella infrastrukturen för myndigheter och att den nya digitaliseringsmyndigheten slår upp portarna i september.

– Det gör att vi har förutsättningar för att ta nästa steg i digitaliseringen. Vi halkade efter under 10 år. Länder som Danmark och Estland gick före oss när vi egentligen hade bäst förutsättningar. Men med myndigheten på plats i september och andra förslag så som kommunikation mellan medborgare och offentlig sektor, och behandling av nationell grunddata kan vi ta nästa steg, säger Shekarabi. 

Login