Debatt

Se över ägarstyrningen i kommunala bolag

Många kommuner står inför ett svårt ekonomiskt läge de kommande åren. En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera allmännytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott, skriver Per Nordenstam, vd för Sobona.

 Det riktas återkommande kritik mot kommunala bolag som handlar om bristande insyn och otydlighet – vem bestämmer när politiska intressen ska samsas med affärsmässiga intressen? Det är kritik som bör tas på stort allvar, skriver debattören. 
 Det riktas återkommande kritik mot kommunala bolag som handlar om bristande insyn och otydlighet – vem bestämmer när politiska intressen ska samsas med affärsmässiga intressen? Det är kritik som bör tas på stort allvar, skriver debattören. Foto: Hasse Holmberg/TT
Per Nordenstam
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kommunerna behöver inse vikten av god ägarstyrning. Som ägare av kommunala bolag är det viktigt att förstå att i förlängningen bidrar det till välfungerande bolag, en stärkt ekonomi i kommunerna samt ökad insyn i bolagens verksamhet. En ny rapport visar att många kommunala bolag och kommunstyrelseordförande anser att ägarstyrningsarbetet behöver utvecklas.

För det första är en god ägarstyrning viktig ur en demokratisk synpunkt.Nu när de nya kommunstyrelserna är på plats efter valet, och de nya styrelserna i kommunala bolag börjar ta form, finns ett gyllene tillfälle att se över ägarstyrningen. Det finns flera anledningar till detta.

Viktigt för demokratin

För det första är en god ägarstyrning viktig ur en demokratisk synpunkt. Det riktas återkommande kritik mot kommunala bolag som handlar om bristande insyn och otydlighet – vem bestämmer när politiska intressen ska samsas med affärsmässiga intressen? Det är kritik som bör tas på stort allvar. Men tittar man närmare på problemet är det inte organisationsformen som är den förklarande orsaken, utan det är oftast en otydlig ägarstyrning och en avsaknad av dialog mellan ägare och bolag.

För det andra är välfungerande kommunala bolag viktiga pusselbitar i kommunernas ekonomi. Tillsammans omsätter de kommunala bolagen cirka 250 miljarder kronor om året och sysselsätter cirka 63 000 personer. De är också en viktig motor för det lokala näringslivet. År 2021 upphandlade kommunala bolag tjänster för närmare 60 miljarder kronor.

Många kommuner står inför ett svårt ekonomiskt läge de kommande åren. En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera allmännytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott som kan återinvesteras i kommunerna.

Dialogen mellan ledning och ägare

För det tredje är behovet stort. Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, lanserade nyligen en rapport som utreder hur väl ägarstyrningen av kommunala bolag fungerar och hur den kan utvecklas. Rapporten baseras bland annat på enkätundersökningar till ordförande och vd i kommunala bolag samt till kommunstyrelsernas ordförande. Den visar att det finns en samstämmighet kring att ägarstyrningen bör ses över, särskilt i fråga om den framtidsinriktade styrningen.

De ekonomiska och juridiska ramarna är i regel tydliga. Vad som är viktigast att utveckla är däremot dialogen mellan bolagets ledning och dess ägare. Hur väl den fungerar avgörs ofta av hur integrerade bolagen är med kommunen samt av närkontakten med politiken. Ju mer kontakt med politiken, desto bättre fungerar ägarstyrningen. Men för att det varken ska bli för nära eller för långt mellan politik och bolag krävs det förtroendefulla och professionella relationer, där man balanserar mellan behovet av formella rutiner och det informella samtalet.

Alla vinner på det

Rapporten identifierar flera vägar till en utvecklad ägarstyrning, allt beroende på vilka behov det enskilda kommunala bolaget har. Men vad som är avgörande är att det finns en delad bild mellan ägare och bolag kring vilka utmaningar som finns runt hörnet, för att gemensamt styra åt samma håll.

Vi vill nu rikta en tydlig uppmaning till såväl ägare som ledning för de kommunala bolagen att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla ägarstyrningen genom ökat framtidsfokus, tydlighet och god dialog. Alla vinner på detta – inte minst medborgarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00