SD kritiskt till de nya valreglerna

VAL. Riksdagen har beslutat att stärka valhemligheten genom att röstsedlarna ska ligga på en avskärmad plats. SD röstade emot. De vill ha samma valsedlar för alla partier. 

Om det blir ett extra val kommer det att ske med nya regler för hur det går till när man tar röstsedlar. För riksdagen fattade beslut på onsdagen att ändra lagen i syfte att stärka valhemligheten. De nya reglerna börjar gälla den första januari, vilket innebär att ett eventuellt nyval kan komma att ske med de nya reglarna. Helt klart är i alla fall att Europaparlamentsvalet i maj sker enligt det nya förfarandet.  

I dagens system ligger röstsedlarna framme i ställ i vallokalen. Kritiken mot detta är att andra kan se vilka röstsedlar som en person tar med sig in i båset. 

Efter nyår gäller alltså att valsedlarna ska läggas ut på en avskärmad plats. Alla partier utom Sverigedemokraterna är för ändringen. SD anser att det blir lättare att sabotera de allmänna valen genom att gömma eller tillgripa ett partis valsedlar om detta kan göras utan insyn av allmänheten.

Login