SCB ska syna röstandet bland funktionsnedsatta

DEMOKRATI. Statistiska centralbyrån ska få i uppdrag att undersöka valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning, enligt kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Överlag har valdeltagandet stigit de senaste valen, från en bottennivå på runt 80 procent valet år 2002, till runt 86 procent förra valet (se diagram till höger). Men många oroas för att valdeltagandet är lågt i vissa grupper. Sex av tio individer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige röstar inte, enligt Birgitta Ohlsson (L) som i en skriftlig fråga undrar vad regeringen tänker göra åt saken.

År 1989 togs omyndigförklaringarna bort för personer med vissa funktionsnedsättningar, men fortfarande går personer med intellektuell funktionsnedsättning i lägre utsträckning än övriga befolkningen till valurnorna.

Birgitta Ohlsson baserar sina siffror på en undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, år 2014. Då gjordes en studie baserad på personer med intellektuell funktionsnedsättning som samtidigt är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den visade på strax över 40 procent i valdeltagande.

Login