SCB ändrar sätt att mäta opinion

FÖRNYELSE. Ett ökat bortfall och möjlighet att presentera mer detaljerad information om hur olika väljargrupper kan tänkas rösta har gjort att SCB ändrat skattningen i Partisympatiundersökningen. Ändringen får konsekvenser för partier kring fyraprocentsspärren.

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar två gånger om året sin partisympatiundersökning. Den innehåller två delar. Dels “Val idag” och dels “Partisympatier”. Där det förra är hur personer skulle rösta om det vore val i dag, medan det andra är vilket parti man sympatiserar med.

Skattningsmetoden av resultaten har skiljt sig åt något men från och med maj-mätningen i år har skattningen gjorts om så att de båda mätningarna blir mer jämförbara.

När det gäller “Val idag”, som är den mätning som oftast röner störst uppmärksamhet är det den första större ändringen i metoden sedan mätningen startade 1972. Det var helt enkelt på tiden att göra en förändring.

Login