Så är coronaläget på myndigheterna

LÄGESBILD. På Riksbanken är en av de högsta cheferna smittad av coronaviruset och på Skatteverket arbetar 97 anställda hemifrån. Altinget har kartlagt hur 13 statliga myndigheter hanterar coronaviruset.

Altinget har frågat 13 myndigheter vilka restriktioner de har för sina anställda i coronatiderna.

De flesta myndigheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men vissa går utöver det och uppmanar personal att arbeta hemifrån och att undvika externa möten.

Myndigheter med corona

Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Riksbanken har personer som är coronasmittade. Samtidigt har flera andra myndigheter personer som sitter i karantän eller arbetar hemifrån.

Skatteverket har exempelvis 97 personer som jobbar hemifrån för att de antingen har varit i ett område som listas på krisinformation.se, eller för att de tillhör en riskgrupp.

Läs myndigheternas svar till Altinget nedan.

 

Arbetsförmedlingen

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“De riktlinjer vi har är baserade på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och justeras när Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör det. Vi har för närvarande en regel som rekommenderar hemarbete i två veckor efter resa till riskklassat område. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"I dagsläget har vi två kända fall av medarbetare som har corona. De befinner sig i sitt hem och inget tyder på att de ska ha kunnat smitta någon av sina kollegor.”

 

Ekonomistyrningsverket

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Våra anställda ska stanna hemma om de har luftvägsproblem och/eller feber. Vi är även generösa vad gäller önskemål att jobba hemifrån. Riktlinjerna är att om man har varit i riskzonen ska man stanna hemma i två veckor."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Ingen är sjuk i corona men två medarbetare sitter/har suttit i karantän.”

 

Försäkringskassan

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Är man sjuk ska man sjukanmäla sig som vanligt och sedan stanna hemma. Det är inget unikt för Försäkringskassan eller för corona utan gäller alltid. Sjuknärvaro är inte bra för någon, på någon arbetsplats. När det gäller corona ska medarbetare på Försäkringskassan som har besökt områden där det finns konstaterad omfattande smitta arbeta hemma i två veckor efter hemkomst, även om de är symptomfria. Är man sjuk eller uppvisar symptom ska man kontakta vården genom 1177 och sedan sjukanmäla sig som vanligt. 

Vi följer utvecklingen och de rekommendationer som våra expertmyndigheter utfärdar noggrant. Viktigt i detta är att Försäkringskassan har mycket goda möjligheter att låta medarbetare jobba hemma och därför har vi valt att utnyttja den möjligheten – och i nuläget är det ett trettiotal av våra knappa 14 000 medarbetare som berörs av detta."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi kommenterar aldrig enskilda personalärenden.”

 

Kammarkollegiet

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Har inte valt skarpare riktlinjer än Folkhälsomyndigheten. Om man har varit på resa i ett område där många fall av coronaviruset rapporterats är det ännu viktigare än vanligt att medarbetare stannar hemma från jobbet om de inte känner sig friska. Om man känner sig krasslig, men ändå kan arbeta kan de givetvis göra det hemifrån.”

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har inga anställda med corona, men däremot en anställd som har 14-dagars karantän efter vistelse i Italien."

 

Livsmedelsverket

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, vi har inga ytterligare åtgärder än så. Skulle någon visa minsta lilla symptom så måste de stanna hemma.”

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har inga sjuka eller några som sitter i karantän."

 

Migrationsverket

“Den medarbetare som har varit på resa i eller genom de drabbade områdena – i samråd med sin chef – ska arbeta hemifrån under 14 dagar från och med datumet för hemkomst till Sverige. Det gäller medarbetare som kommit till Sverige från och med den 24 februari. De drabbade länderna/områdena listas på krisinformation.se. Beslutet gäller även de medarbetare som inte uppvisar sjukdomssymptom. 

Vi hanterar coronaviruset som en särskild händelse och följer i likhet med andra myndigheter händelseutvecklingen mycket noga bland annat genom att följa råd och riktlinjer från andra myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten. Vi utvärderar situationen kontinuerligt för att se hur det kan påverka vår verksamhet."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har ingen samlad bild över enskilda medarbetares symptom eller sjukdomsbild.”

 

Pensionsmyndigheten

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Medarbetare som tillhör Stockholmskontoret och har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska arbeta hemifrån efter samråd med sin närmaste chef, för att bidra till att begränsa smittspridningens omfattning. Bedömningen kan komma att utökas till andra kontor beroende på utvecklingen. Folkhälsomyndighetens bedömning om ökad risknivå i hela landet, samt tecken på samhällsspridning i Stockholmsregionen och Västra Götaland är grund till beslutet ovan."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har en medarbetare med bekräftat covid-19. Medarbetaren har varit hemma sedan återkomst från utpekat riskområde och har inte varit i kontakt med andra medarbetare på myndigheten.”

 

Riksbanken

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

"Medarbetare som befunnit sig i någon av de regionerna då Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning eller umgåtts med någon som varit i dessa regioner, ska jobba hemifrån i 14 dagar efter resan även om de inte uppvisar några symptom. Det gäller även om man till exempel mellanlandat i någon av regionerna. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska stanna hemma från arbetet.

Riksbanken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer men vi har även en stark rekommendation om att inte ta emot externa besök överhuvudtaget samt att inte medverka vid externa möten."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har en person som testats positivt för coronaviruset. En del arbetar hemifrån när det passar för verksamheten, hur många varierar."

Den person som är smittad på Riksbanken är vice riksbankschefen Martin Flodén, rapporterar TT/DI.

 

Riksgälden

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Det är inga som har fått diagnos covid-19 (testat positivt för coronavirussjukdomen). Inga som sitter i karantän just nu. En person kommer att arbeta hemifrån efter sin semester, av försiktighetsskäl då den besökt ett område som omklassats som riskområde.”

 

Riksrevisionen

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Riksrevisionen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer: Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Utöver det har myndigheten beslutat att inga tjänsteresor just nu görs till Italien, Tyrolen och länder utanför Europa. Restriktivitet gäller för övriga tjänsteresor inom Europa. Som vanligt ska digitala alternativ till resor, det vill säga möten via skype eller liknande, prövas först."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Riksrevisionen har ännu inte något bekräftat fall av Covid-19-smittad medarbetare.”

 

Skatteverket

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

"Skatteverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen. Vi följer även rapporteringen från UD och WHO och står i kontakt med andra myndigheter i frågan. Medarbetare som har varit på resa i de smittade områdena ska arbeta hemifrån under 14 dagar efter hemkomsten. Vi följer listan över drabbade områden på krisinformation.se. Det gäller alla som har varit på resa, även de som inte uppvisar några sjukdomssymptom. Under de 14 dagar medarbetaren är hemma utgår lön som vanligt.”

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

“I dagsläget har vi 97 anställda som arbetar hemifrån för att de varit i ett område som listas på krisinformation.se, eller för att de tillhör en riskgrupp. Vi har inga smittade anställda i dagsläget."

 

Statens servicecenter

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Medarbetare som uppvisar symptom som förkylning, feber, andningsbesvär eller andra tecken på sjukdom ska på sedvanligt sett sjukanmäla sig och inte komma till arbetsplatsen."

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har inte någon sammanställning på vilka som har fått corona eller som sitter i karantän.”

 

Statskontoret 

Vad har ni för riktlinjer till era anställda?

“Om medarbetare är sjuka ska de vara hemma. Det finns också möjlighet att arbeta hemifrån. Statskontoret tillämpar råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Arbetsgivarverket. 

Har ni anställda som är sjuka i corona eller sitter i karantän?

"Vi har inte några medarbetare som har corona eller sitter i karantän.”

,

Forrige artikel Tre stora partievenemang ställs in Tre stora partievenemang ställs in Næste artikel Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen”  Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen” 
(S)vetsaren som lyckats få egen majoritet

(S)vetsaren som lyckats få egen majoritet

INTERVJU. Han är en socialdemokratisk svetsare med bakgrund i IF Metall som lyckats nå ett väljarstöd som Stefan Löfven bara kan drömma om. I Mathias Lindquists Munkfors har Socialdemokraterna över 60 procent.