S och SD kan bli vinnare när väljare blir äldre

VAL. I riksdagsvalet 2018 kommer de äldre att vara fler än 2014 – de yngre kommer att vara färre. Något som potentiellt kan gynna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har presenterat en prognos för antalet röstberättigade väljare per ålderskategori inför valet 2018 jämfört med valet 2014. Den trend som kan skönjas är att de äldre blir allt fler samtidigt som yngre och förstagångsväljare minskar kraftigt. 27,5 procent av de röstberättigade är 65+ vid valet 2018 (Valet 2014 var de 26 procent). Ålderskategorin 18-29 är 17,9 procent (Valet 2014 var de 20,6 procent).

– Det är klart att det får betydelse. Det finns olika kortsiktiga egenintressen hos äldre och yngre människor och det påverkar hur man röstar, säger Sören Holmberg, valforskare vid Göteborgs universitet, till Altinget.

Login