Riksrevisionen: Styrning av länsstyrelser problematisk

KONTROLLMAKTEN. Riksrevisionen ser problem i hur regeringen styr länsstyrelserna och inleder en granskning.

Riksrevisionen hänvisar till utredningar som pekat på att länsstyrelserna har svårt att självständigt planera sin verksamhet. Länsstyrelserna har också många spretande uppdrag där det finns bristande enhetlighet i myndighetsutövningen. Riksrevisionens årliga revision har visat att det finns problem som hör ihop med länsstyrelsernas finansiering.

Riksrevisionen granskning ska ge svaret på frågan om regeringens styrning av de 21 länsstyrelserna är ändamålsenlig och lever upp till de krav som ställs på hur regeringen bör styra sina myndigheter.

Många kockar

Riksrevisionen pekar också på att Regeringskansliets arbete med styrningen av länsstyrelserna är uppdelat på flera olika fackdepartement.

– Det finns indikationer på att den uppdelningen lett till en alltför splittrad styrning med ensidigt fokus på enskilda områden, utan tillräcklig hänsyn till den samlade verksamheten, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Länsstyrelserna arbete omfattar rådgivning, samordning, tillståndsprövning och tillsyn inom vitt skilda områden, bland andra  livsmedelskontroll, miljöskydd, folkhälsa, krisberedskap, djurskydd och stiftelser. Dessutom har länsstyrelserna ett generellt ansvar för all statlig förvaltning i länet som inte sköts av andra utpekade myndigheter.

Enligt plan ska granskningen vara klar i november i år.

 

Forrige artikel Valdeltagandet ökar – tack vare SD Valdeltagandet ökar – tack vare SD Næste artikel V till val på förkortad arbetstid och delad föräldraförsäkring V till val på förkortad arbetstid och delad föräldraförsäkring