Riksrevisionen granskar det livslånga lärandet

KONTROLLMAKTEN. Riksrevisionen har inlett en granskning av det livslånga lärandet inom högre utbildning.

Riksrevisionen anger att syftet med granskningen är att undersöka de statliga insatserna inom området fort- och vidareutbildning på universitet och högskolor, alltså de kurser och utbildningar som har anpassats för yrkesverksamma. Granskningen omfattar regeringens styrning och lärosätenas arbete med att dimensionera utbildning av fort- och vidareutbildningskaraktär.

Riksrevisionen menar att betydelsen av fort- och vidareutbildning inom högre utbildning sannolikt kommer att öka för att matcha kraven på arbetsmarknaden.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2016. Susanne Ackum är ansvarig riksrevisor.

Login