Riksrevisionen granskar arbetsmarknadspolitiken

GRANSKNING. Regeringens arbetsmarknadspolitiska insatser ska granskas av Riksrevisionen. Undersökningen ska ta reda på om regeringens bedömningar av antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är rimliga och väl underbyggda. 

Skillnaderna mellan regeringens prognoser för de arbetsmarknadspolitiska programmen och de faktiska deltagandet är stort. För 2015 redovisade Arbetsförmedlingen ett överskott på 732 miljoner kronor för anslaget för arbetsmarknadspolitiska program såsom traineejobb och extratjänster. 

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av regeringens bedömningar av antalet deltagare och kostnader när det gäller insatserna. 

Granskningen är planerad att publiceras i augusti i år. 

Login