Riksdagen påminner regeringen om skogspolitikens två ben

SKOG. Riksdagen valde att påminna regeringen om att svensk skogspolitik har två jämställda mål: produktionsmålet och miljömålet.

Arbetet med det nationella skogsprogrammet pågår som bäst inom regeringskansliet. Med anledning av det valde riksdagen att besluta att skicka med ett tillkännagivande till regeringen om att arbetet med skogs­programmet ska baseras på skogspolitikens två jämställda mål: pro­duk­tions­målet och miljö­målet.

Övriga skogspolitiska motioner som behandlades i samma betänkande vann ingen majoritet, utan röstades ned av riksdagen.

Login