Riksdagen kräver mer och bättre stöd till civilsamhället

ANPASSADE ANSLAG. Riksdagen kräver att regeringen ger ett utökat och mer anpassat stöd till civilsamhället. Tre branschorganisationer pekar i ett PM till finansdepartementet ut en rad problem och efterfrågar generella anslag hellre än projektbidrag som måste sökas.

Placeholder image
Vänsterpartiets Ulla Andersson, Kristdemokraternas Jakob Forssmed och finansminister Magdalena Andersson (S) under budgetdebatten i september förra året. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det var i slutet av förra veckan som riksdagen riktade ett tillkännagivande om att regeringen ska skjuta till ökade resurser till civilsamhället. Anslagen ska också vara bättre anpassade för dess förutsättningar. Om detta rådde enighet i finansutskottet.

Nu har Famna, Giva Sverige och Forum – tre aktörer som på branschnivå samlar stora delar av civilsamhället – skickat ett PM till finansdepartementet med förslag på hur de tycker att stödet bör utformas. Deras huvudkrav:

  • Ge hellre generella bidrag än projektpengar man kan ansöka om. Dels är det svårt att genomföra projekt under pandemin, dels består civilsamhället av många små aktörer som saknar kapacitet och tid för att hantera ytterligare projektansökningar.

  • Underlätta administrationen så att fler kan ta del av stödet. Hittills har i praktiken många av civila samhällets organisationer uteslutits.

  • Se till att stödet är anpassat efter hur civilsamhället är uppbyggt. Nu krävs en omsättning på minst 250 000 kronor. När Giva Sverige och Famna frågade sina medlemmar så hade tre av fyra inte ens ansökt om omställningsstöd, då de inte uppfyllde de ställda kraven.

Regeringen har sedan pandemins början skjutit till resurser på en rad områden

Stiftelser kunde inte söka

Ulrika Stuart Hamilton är generalsekreterare på Famna, som samlar idéburna aktörer i välfärden. Hon ger ett exempel på begränsningar som har uppstått när civilsamhällets organisationer ska ansöka om de anslag som har kanaliserats via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

– MUCF ska tillämpa demokrativillkor. Då går stiftelser bort, som ju inte har några medlemmar. 43 procent av Famnas medlemmar är stiftelser och de har då inte ens kunnat ansöka om stödet. Då faller många viktiga och seriösa aktörer bort, till exempel Bräcke diakoni.

Andra gången gillt

Redan i början av juni förra året gjorde Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gemensam sak och krävde ett krispaket till civilsamhället. De fick då inte med sig de övriga partierna. Men när de nu försökte på nytt så ställde sig finansutskottet bakom kravet.

– Jag är oerhört glad att vi äntligen sätter tryck på regeringen att ta fram ett stöd som når det breda civilsamhället, säger Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed till Altinget. De stöd som hittills har kommit har varit för små och för dåligt anpassade till civilsamhällets förutsättningar.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson ser det också som en framgång.

– Äntligen blir det här av, men det hade varit ännu bättre om stödet hade kommit tidigare. För då hade civilsamhället stått bättre rustade nu. Många har varit beroende av projektbidrag för att kunna bedriva sin verksamhet, och många projekt går ju inte att genomföra längre. Det finns också många mindre lokala organisationer som inte har resurser att sitta och söka pengar, säger hon till Altinget.

Lovar återkomma 

Finansminister Magdalena Andersson (S) hälsar via pressekreterare: ”Folkrörelser och civilsamhället spelar en mycket viktig roll i Sverige, såväl i vardag och som i kris. Sedan pandemin bröt ut har regeringen och riksdagen beslutat om stöd till civilsamhället på ca 1,1 miljarder kronor. När stöden utformas tas alltid hänsyn till remissinstansers och berörda aktörers synpunkter. Regeringskansliet analyserar nu tillkännagivandet och avser att återkomma när det finns nya besked att ge.”

Läs också

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Riksdagsledamot (KD), ekonomisk-politisk talesperson, förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2000)

Magdalena Andersson

Statsminister, partiledare Socialdemokraterna
Civ.ek (Handelshögskolan i Stockholm. 1992), doktorand (Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1995)

Ulla Andersson

Riksdagsledamot (V), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Förskollärare (Högskolan i Gävle)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor