Rekordmånga politikerhot – “Ett hot mot demokratin” 

RAPPORT. Nästan var tredje förtroendevald utsattes under år 2018 för hot, trakasserier eller våld, visar en rapport från Brå. Nästa vecka väntas riksdagen besluta om en skärpning av straffen för hot mot förtroendevalda.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har för femte gången undersökt utsatthet för brott och oro bland politiker. Under år 2018 var det rekordmånga som uppgav att de utsatts för hot, trakasserier och våld.

Det finns flera tänkbara förklaringar. En är att 2018 var ett valår. En annan är att hoten i sociala medier har ökat, samtidigt som fler politiker använder sociala medier. 

– Det kan vara en förklaring att politiker befinner sig på en plattform där det är större risk att utsättas för olika former av hot, säger Johanna Viberg, utredare på Brå, till Altinget. 

Login