Regeringens prognos betydligt högre än ESV:s

VÅRBUDGET. För samtliga år ligger regeringens prognos betydligt högre än den som Ekonomistyrningsverket, ESV, presenterade för ett par veckor sedan.

Finansminister Magdalena Andersson ser mycket ljusare på ekonomin än andra bedömare. Nästa år tror regeringen att tillväxten blir 2,2 procent medan ESV räknar med 1,4 procent. Alla år för prognosen har regeringen en högre tillväxt.

Olika syn på BNP-tillväxt 

– ESV tror på ett lägre sparande än vad vi gör, sade Magdalena Andersson.

Login