Regeringen vill stoppa maskering på läktaren

RÄTTSVÄSEN. Det ska bli straffbart att maskera sig vid idrottsevenemang. Regeringen lägger nu fram ett lagförslag som innebär att ett generellt maskeringsförbud införs till våren.

Förslaget, som nu ska granskas av juristerna i Lagrådet, innebär att det blir förbjudet att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation när man befinner sig till exempel på en fotbollsmatch. Syftet är att polisen ska kunna ta hand om bråkmakare och de som exempelvis använder bengaliska eldar eller smällare på arenorna. Den som bryter mot reglerna riskerar böter eller fängelse i högst sex månader.

– Den som begår ett brott på läktaren ska enklare kunna identifieras och lagföras, kommenterar inrikesminister Anders Ygeman (S).

Det finns dock undantag och förbudet ska till exempel inte gälla den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller för att skydda sig mot väder och vind. ”Att exempelvis dra upp en halsduk över en del av ansiktet till skydd mot svår köld bör således kunna utgöra ett undantag från förbudet”, skriver regeringen. Samtidigt måste en bedömning ske i varje enskilt fall om det är befogat att täcka ansiktet, och då ska särskild hänsyn tas till risken för bråk och andra störningar av ordningen.

Login