Regeringen vill ha ny amnesti för illegala vapen

INSAMLING. Regeringen förbereder en ny vapenamnesti under våren 2018. Den som innehar ett skjutvapen olagligt kan då lämna det till polisen utan att riskera att åka fast för vapenbrott. Förra gången fick polisen ta emot 15 000 illegala vapen.

Tanken med vapenamnestin är att minska mängden vapen som innehas utan tillstånd. Risken är stor att sådana vapen kommer på avvägar för att de inte förvaras på ett säkert sätt, att de används vid brott eller att orsakar olyckor för att den som har vapnet inte kan hantera det.

Enligt förslaget, som läggs fram i en promemoria från justitiedepartementet, ska vapenamnestin genomföras under februari-april 2018. Den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha tillstånd kan då lämna dessa till Polismyndigheten och ska då inte kunna dömas för ett olagligt innehav. Vapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Tidigare har det genomförts tre tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige: 1993, 2007 och 2013 och vid dessa tillfällen lämnades stora mängder vapen och ammunition in till polisen. Vid det senaste tillfället, våren 2013, lämnades över 15 000 illegala skjutvapen in. Däribland över 4 000 enhandsvapen, fyra automatkarbiner, fyra kulsprutegevär och ett trettiotal kulsprutepistoler, vilka så gott samtliga fungerande. Vid sidan av detta fick polisen in över 314 ton ammunition.

Login