DO:s flytt till Rinkeby stoppas

FÖRVALTNING. Regeringen avbryter Diskrimineringsombudsmannens (DO) planerade flytt till Rinkeby eller Tensta. I stället räcker det med att myndigheten flyttar utanför tullarna i Stockholm. Det är mycket olyckligt, anser Erik Ullenhag (FP).

Alliansregeringen och dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag bestämde 2013 att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska omlokaliseras till Rinkeby eller Tensta. Anledningarna var dels att hyrorna inte är lika höga som i Stockholms innerstad, dels att myndigheter i utsatta områden kan bidra till sysselsättningen. Men i regleringsbrevet 2015 står det inte längre något om en uttrycklig omlokalisering till Rinkeby/Tensta. I stället ska myndigheten flytta sin "verksamhet till områden utanför Stockholms innerstad".

I en interpellation till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) skriver Erik Ullenhag, numera gruppledare för Folkpartiet, att ”det är en djupt olycklig signal som regeringen sänder till de boende i Rinkeby/Tensta.”

Ullenhag anser att i stället för att stoppa flytten borde fler myndigheter omlokaliseras till utsatta områden. Enligt Ullenhag kan en flytt av myndigheter och kommunala förvaltningar bidra till att minska utanförskapet i dessa områden: ”att samhällets institutioner finns närvarande där människor upplever sig som längst bort från samhället har ett viktigt signalvärde”, skriver Ullenhag. Samtidigt är förhoppningen att en flytt bidrar till att nya arbetstillfällen skapas runt de nya arbetsplatserna.

Login