Regeringen springer förbi egen utredning om värmeskatt

ENERGI. Regeringen har inte tålamod att vänta på sin egen utredning om kompletterande styrmedel för sektorer inom EU:s utsläppshandel. Både Moderaterna och branschen är kritiska till höjningen av koldioxidskatten för värme.

Johanna AlskogMattias Croneborg
Fakta
Utredaren ska också lämna förslag på hur prissignalen på utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra ekonomiska styrmedel vad gäller el- och värmeproduktion. Sådana styrmedels inverkan på förutsättningarna för att säkerställa en trygg el- och värmeförsörjning i hela landet ska då beaktas.

Källa: ur direktiven till Utredning om ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning

Den 1 juni skulle utredaren Petter Classon lämna sitt slutbetänkande till finansminister Magdalena Andersson. En del av hans utredningsuppdrag är att ta ställning till om det behövs ekonomiska styrmedel på fossila koldioxidutsläpp även för anläggningar inom EU:s utsläppshandelssystem, samt om det är lämpligt med sådana dubbla styrmedel.

Men finansminister Magdalena Andersson (S) väljer att inte invänta slutsatserna från den utredningen som regeringen tillsatte förra sommaren. På tisdagen, tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund, presenterade hon regeringens förslag att höja koldioxidskatten för fjärrvärmeanläggningar från 80 till 91 procent samt från 0 till 11 procent för kraftvärmeanläggningar.

Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson för Moderaterna, är kritisk och tror att konsumenterna kan komma att drabbas av höjningen av koldioxidskatt. Fjärrvärme tycker Malmer Stenergard fungerar effektivt och det är inget system som en husägare eller bostadsrättsförening byter i en handvändning.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN - PROMEMORIA

Vad händer nu?

Regeringens skatteförslag har nu skickats ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 25 april. Skatteförslagen kommer sedan att ingå i höstens budgetproposition.

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

 

Utredningsdirektiven till Petter Classons utredning:

Utredning om ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00