Regeringen förbereder lag om fullmakt för framtiden

OMSORG. Regeringen är redo att införa framtidsfullmakter. Det innebar att man i förväg kan utse en person som tar hand om ekonomin den dag man själv inte klarar det, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom. Målet är att lägga fram ett lagförslag våren 2016.

Framtidsfullmakter kan framförallt användas för att ge anhöriga i uppdrag att längre fram ta hand om ekonomi och andra personliga angelägenheter utan att behöva anlita en god man eller förvaltare. Därmed får enskilda personer större makt att bestämma vem som ska företräda dem när de inte längre kan göra det själva.

”Jag ser därför positivt på att införa en sådan ordning”, skriver justitieminister Morgan Johansson i ett svar på en fråga från Thomas Finnborg (M).

Enligt Johansson arbetar regeringen med att ta fram en lagrådsremiss om en ny lag om framtidsfullmakter. Det är dock ett omfattande arbete med många komplicerade frågor och regeringens ambition är att en proposition ska lämnas till riksdagen våren 2016.

Framtidsfullmakter har diskuterats länge och redan 2004 lades ett utredningsförslag fram. Alliansregeringen tillsatte en ny utredning som lämnade sina slutsatser och ett förslag till ny lag för ett år sedan (Ds 2014:16).  

 

Forrige artikel Tredje pappamånad ska leda till ökad jämlikhet Næste artikel Tioårig strategi ska stoppa våld mot kvinnor Tioårig strategi ska stoppa våld mot kvinnor
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.