Regeringen: flytt till Rinkeby för dyrt för DO

FÖRVALTNING. Kostnadseffektivitet och brist på lämpliga lokaler anger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke som förklaringar till varför regeringen stoppar Diskrimineringsombudsmannens (DO) flytt till Rinkeby.

– Vi har inte exkluderat möjligheten att DO flyttar till Rinkeby. Men regeringen är angelägen om att flytten ska bli så bra och kostnadseffektiv som möjligt, sade Alice Bah Kuhnke (MP) under en interpellationsdebatt på fredagen.

Enligt Alice Bah Kunkhe har myndigheten endast hittat en lokal som uppfyllde samtliga krav, vilket skulle försena flytten och bli kostsamt. Men det argumentet köper inte Erik Ullenhag (FP). Han menar att DO enbart bett om mer tid för förberedelser för att flytta och att myndigheten själv inte hade några synpunkter på kostnaderna.

– Hur har regeringen kommit fram till att det skulle bli för dyrt? Jag har väldigt svårt att få ihop hur det på längre sikt kan vara dyrare för myndigheter att etablera sig i Rinkeby, sade Ullenhag under debatten.

Login