Regeringen får KU-kritik för lagrådskritik

GRANSKNING. Konstitutionsutskottet har granskat regeringens administrativa arbete. Utskottet ser allvarligt på att andelen lagförslag som avstyrks eller allvarligt ifrågasätts av Lagrådet ökar.

KU har tittat närmare på hur regeringen hanterar kritik från Lagrådet (från 2012 till 2018). Generellt följer regeringen Lagrådets rekommendationer och i de flesta fall där regeringen inte gör det argumenterar den för anledningarna till det vilket KU anser är bra. 

Men det finns andra delar där regeringen får kritik. Av de lagförslag där Lagrådet har haft synpunkter, avstyrktes eller allvarligt ifrågasattes cirka 15 procent. Det är en ökning som KU ser allvarligt på.

– Vi är bekymrade över den utvecklingen, säger Hans Ekström (S), ordförande i KU, till Altinget.

Login