Räntehöjning får vänta – BNP-prognosen dras ner

KORTNYTT. Riksbanken tog det förväntade beslutet att hålla reporäntan oförändrad, men samtidigt gjordes stora nedjusteringar av BNP-tillväxten för de kommande åren. 

Som väntat lämnar riksbanken reporäntan oförändrad på -0.5 procent men meddelar att räntan kommer höjas i december eller februari. Då väntas räntan höjas med 0.25 procentenheter. 

Räntebanan väntas lämnas oförändrad av riksbanken fram till 2020. Under det fjärde kvartalet 2021 räknar Riksbanken med en räntebana på 1,23 procent. 

Centralbanken gör också tämligen betydande nedjusteringar av BNP-prognoserna. För 2018 drar riksbanken ner prognosen från 2.9 procents tillväxt till 2.3 procent och för 2019 drar BNP-prognosen ner till 1,9 procent från 2 procents tillväxt.

Login