Prövning av patent centraliseras

PROPOSITION. Domstolsprövningen i frågor om immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt ska samlas i två särskilda domstolar, föreslår regeringen.

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt ska hantera alla frågor som rör immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt om regeringen får gehör för sina förslag.

Regeringen motiverar sitt förslag med att domstolsprövningen i dessa frågor måste leva upp till höga krav på effektivitet och kvalitet, vilket försvåras med dagens system som är splittrat och ineffektivt. Förslaget innebär att Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör som myndigheter.

Login