"Proffsen ska få vara proffs"

STYRNING. Läkare, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, lärare och poliser – alla omfattas de av civilminister Ardalan Shekarabis tillitsreform där proffsen ska få ökade möjligheter att vara proffs. Hur det ska gå till ska den nya Tillitsdelegationen nu tänka ut, under ledning av Laura Hartman.

Det är en person med bred erfarenhet av välfärdspolitik som civilminister Ardalan Shekarabi (S) har utsett att leda den nya Tillitsdelegationen. Laura Hartman har bland annat varit analys- och prognoschef vid Försäkringskassan, ledamot i Finanspolitiska rådet och är nu ledamot i Kommissionen för jämlik vård. Hon är också den tidigare forskningschefen vid SNS, Studieförbundet för näringsliv och samhälle, som år 2011 hamnade i konflikt med förbundets ledning efter att hon lett arbetet med en rapport som landade i den – i sammanhanget kontroversiella – slutsatsen att det ännu inte fanns några slutsatser att dra om effektiviseringsvinster av privatiseringsreformerna.

Men nu får hon alltså uppdraget att öka tilliten inom den offentliga sektorn. Tillsammans med IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund och Emil Broberg (V), tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, ska de ta ett minst sagt brett grepp på styrningen inom stat, kommun och landsting.

– I grunden handlar det om att hitta nya sätt att styra, för att bättre tillvarata kompetens och medarbetare i den offentligt finansierade sektorn. Att se om man kan ta bort onödig detaljstyrning och att ge starkare mandat och stöd till medarbetarna att styra över sin arbetssituation, säger Laura Hartman till Altinget.

Login