Översyn av tjänstemannaansvaret kommer snart

FÖRVALTNING. En utredning av tjänstemannaansvaret kommer att tillsättas inom kort, utlovar justitieminister Morgan Johansson (S). Ett besked som tas emot med stora famnen från Moderaternas håll.

"Äntligen händer det. Tjänstemannaansvaret börjar utredas inom kort." skriver riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) på twitter.

Det är justitieminister Morgan Johansson (S) som i ett svar på en skriftlig fråga från Malmberg skriver att regeringen "avser inom kort att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av det straffrättsliga tjänstefelsansvaret".

Johansson skriver också att det är viktigt att handläggningen i den offentliga verksamheten är likvärdig, rättssäker samt att medborgarna känner ett förtroende för verksamheten och att "en förutsättning för det är bland annat att det finns ett ändamålsenligt system för att utkräva ansvar när det begås felaktigheter".

Login