Omfattande åtgärdspaket för UD

KORTNYTT. Utrikesdepartementet, UD, tar fram ett genomgripande åtgärdspaket på hur de ska arbeta med hanteringen av allmänna handlingar. Rättschefen pekar på en rad områden som måste åtgärdas. 

Utrikesdepartementets rättschef fick i slutet på förra året i uppdrag av utrikesminister Margot Wallström (S) att ta fram förslag på hur hanteringar av allmänna handlingar på UD kan förbättras. Resultatet från rättschefen pekar nu på en rad åtgärder. Rapporten ligger som grund för ett övergripande åtgärdsprogram.

Läs också: Moderaterna KU-anmäler Wallström (S) 

Programmet kommer att pågå under hela 2018 och omfattar bland annat en obligatorisk e-utbildning om offentlighet och sekretess samt ett nytt informationspaket om UD:s intranät. Hur UD ska arbeta med ett förtydligat chefsansvar framgår också i programmet. 

Login