Ökade krav på att vattenskotrar ska vara säkra

PROPOSITION. Nya lagar för tillverkning och konstruktion av fritidsbåtar och vattenskotrar ska göra dem säkrare.

Lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar ska ersättas av en ny lag för fritidsbåtar och vattenskotrar, det föreslår regeringen i en proposition som har lämnats till riksdagen. Den nya lagen innehåller regler för konstruktion av fritidsbåtar och vattenskotrar som ska säkerställa hälsa och säkerhet för människor och se till att miljö och egendom inte äventyras.

De nya lagarna kommer efter ett EU-direktiv som ska genomföras i svensk lag. Direktivet ersätter ett annat direktiv från 1994.

Login