Nytt system ska säkra kvalitet på landets högskolor

HÖGSKOLA. En nytt nationellt system som regeringen föreslår ska säkra kvaliteten hos Sveriges universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ska få ansvar för ett nationellt system som ska säkra kvaliteten hos högskolorna med inriktning på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling. Regeringen föreslår att det nationella kvalitetssäkringssystemet bör bestå av fyra komponenter:

 

Login