Ny Natolinje tung fråga för Centern

PARTISTÄMMA. Centerpartiets partistämma ska senare i september bland annat besluta om partiets linje i utrikes- och försvarspolitik. Det mest diskuterade och debatterade beslutet väntas vara det om Nato.

– Fyra av 16 ledamöter i partistyrelsen har en reservation i Nato-frågan, sade partisekreteraren Michael Arthursson när han på måndagen presenterade de elva politiska program som partistämman ska besluta om. Bakgrunden är partistyrelsens nya linje att Sverige ska ansöka om medlemskap.

Centerpartiet vill också ge människor förutsättningar att leva och verka på landsbygden. Partiet vill därför se vad man kallar för en ”digital allemansrätt” som skulle garantera en stabil och snabb uppkoppling i hela landet. Övriga förslag på området handlar bland annat om stöd till kommersiell service i glesbygdsområden och krav på att statlig service och myndighetskontor ska finnas tillgängliga i hela landet.

Partiet vill också underlätta för företagen, bland annat genom att införa en princip: en regel in – en regel ut. Varje gång en regel tillkommer ska en annan fasas ut eller förenklas, detta för att inte regelbördan ska öka successivt över tid. Centerpartiet vill också att små och växande företag ska få lättare tillgång till kapital.

Login