Ny myndighet för jakt dröjer

JAKT. Riksdagen trycker på för att regeringen ska ta initiativ och skapa en ny myndighet som ska sköta frågor om jakt och viltvård. Men ett sådant eventuellt förslag kommer att dröja.

På onsdagen beslutade riksdagen att på nytt uppmana regeringen att utreda en rad olika jaktfrågor under 2016. Bakgrunden är att regeringen i februari förra året lade ner den utredning som alliansen tillsatte. Dessutom ska en ny myndighet för jakt och viltförvaltning skapas, anser majoriteten in riksdagen – de borgerliga och Sverigedemokraterna. Och därmed upprepar riksdagsmajoriteten den uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, som riktades till regeringen förra året. Regeringspartierna och Vänsterpartiet vill dock vänta in det arbete som pågår med de olika frågorna.

Dessutom är Socialdemokraterna tveksamma till om en ny myndighet är rätt väg att gå för att stärka den regionala och lokala förvaltningen av jakt- och viltfrågor.

– Vi ser inte att en ny myndighet skapar ordning och reda – bara ny byråkrati, sade Isak From (S) i debatten.

Login