Ny lag ska stoppa vårdslöseri

VÅRD. Det ska bli obligatoriskt för kommuner och landsting att samarbete när det gäller vården av äldre, enligt ett nytt lagförslag. Många patienter blir kvar på sjukhusen trots att de är färdigbehandlade, vilket kostar landstingen miljardbelopp varje år.

Det nya lagförslaget handlar i grunden om ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting. I dag blir äldre patienter ofta kvar på sjukhusen i flera dagar efter utskrivning, eftersom det med nuvarande lagstiftning finns ett glapp i ansvarskedjan. Många av patienterna är fortfarande i behov av läkarvård när de skrivs ut från sjukhuset, men detta kan tillgodoses från vårdcentraler eller av vård i hemmet. Detta kräver dock ett nära samarbete mellan kommuner och landsting

Patienter som är utskrivna men som blir var kvar på sjukhusen skapar en ond cirkel, eftersom de bidrar till en överläggningsproblematik. Det är också mycket kostsamt för landstingen.

Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen 2012 fick 80 000 patienter stanna på sjukhus efter att de blivit utskrivna, trots att de inte längre var i behov av akutsjukvård. Sammantaget vårdades dessa patienter på sjukhus i 460 000 dygn, vilket blir närmare 1 200 år, innan kommunerna kunde ta över ansvaret. Det beräknas ha kostat landstingen 1,7 miljarder kronor under 2012.

Login